Home Shio 2017

Shio 2017

ShioNomor
Ayam 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Monyet 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
Kambing 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
Kuda 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00
Ular 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Naga 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
Kelinci 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Harimau 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Kerbau 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Tikus 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Babi 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Anjing 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96